Tietosuoja

Tietosuoja Voimassa 15.10.2018 alkaen.

 1. Rekisterinpitäjä Erliner.eu (Erliner OÜ reg. nr. 14766361 , Liivalaia 13 , Tallinn 10118 Viro )
 2. Rekisteristä vastaava taho Erliner.eu asiakaspalvelu, info@erliner.eu
 3. Rekisterin nimi Erliner.eu asiakas-, markkinointi- ja uutiskirjerekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle antamasi suostumus tai asiakkuussuhde välillämme. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.
 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista kuljetuspalveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. kuljetustilaus järjestelmän kautta lähetetyistä tilauksista, viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoillemme kuljetustilausten käsittelyn yhteydessä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Kaikkiin järjestelmiin pääsevät vain niiden käyttöön valtuutetut henkilöt erillisillä käyttäjätunnuksillaan. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Voit pyytää tietojesi tarkistusta ja korjausta kirjallisesti sähköpostitse info@erliner.eu
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 11. Erliner.eu on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Erliner.eu toimittaa tarvittavat henkilötiedot maksuja varten suoraan valtuutetulle maksujen suorittajalle Maksekeskus AS.